ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ

… για τους φίλους της Μακρινιτσιώτικης Στράτας

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

… για παιδιά κάθε ηλικίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

… για σπουδαστές αρχιτεκτονικής

ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ ... για τους φίλους της Μακρινιτσιώτικης Στράτας

ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ ... για τους φίλους της Μακρινιτσιώτικης Στράτας

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ... για παιδιά κάθε ηλικίας

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ... για παιδιά κάθε ηλικίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ... για σπουδαστές αρχιτεκτονικής

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ... για σπουδαστές αρχιτεκτονικής