ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – Δ. ΛΕΤΣΙΟΣ

Εκπαιδευτικά παιχνίδια και μικροκατασκευές καλούνται να αφηγηθούν επτά ιστορίες από τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες του Πηλίου. Οι προτάσεις κάνουν χρήση των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου, προκειμένου να μιλήσουν για τις άυλες συνιστώσες της πολιτισμικής ταυτότητας του τόπου. 

Ανθολογία ιστοριών από τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες του Πηλίου.