ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ανθολογία ιστοριών από τη λαϊκή παράδοση και τις παραστατικές τέχνες του Πηλίου. 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια και μικροκατασκευές καλούνται να αφηγηθούν επτά ιστορίες από τη λαϊκή παράδοση και τις παραστατικές τέχνες του Πηλίου. Οι προτάσεις κάνουν χρήση των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου, προκειμένου να μιλήσουν για τις άυλες συνιστώσες της πολιτισμικής ταυτότητας του τόπου.