ΒΑΣΚΑΝΙΕΣ

Ανθολογία ιστοριών από την προφορική ιστορία και τη λαϊκή παράδοση του Πηλίου. 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια και μικροκατασκευές καλούνται να αφηγηθούν επτά ιστορίες από την προφορική ιστορία και τη λαϊκή παράδοση του Πηλίου. Οι προτάσεις κάνουν χρήση των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου, προκειμένου να μιλήσουν για τις άυλες συνιστώσες της πολιτισμικής ταυτότητας του τόπου.