ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΡΩΝ

Ανθολογία ιστοριών από τη μυθολογία και την προφορική ιστορία του Πηλίου.

Εκπαιδευτικά παιχνίδια και μικροκατασκευές καλούνται να αφηγηθούν επτά ιστορίες από τη μυθολογία και την προφορική ιστορία Πηλίου. Οι προτάσεις κάνουν χρήση των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου, προκειμένου να μιλήσουν για τις άυλες συνιστώσες της πολιτισμικής ταυτότητας του τόπου.