ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

… στα καλντερίμια της Μακρινίτσας

Συλλογή θεματικών περιηγήσεων για την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Μακρινίτσας